Splošni pogoji komunikacije »Imate sporočilo iz kamene dobe«

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v komunikaciji »Imate sporočilo iz kamene dobe« (v nadaljevanju: Komunikacija). Organizator komunikacije je družba Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator). V imenu in za račun Organizatorja je izvajalec SMS dela komunikacije 2Mobile d.o.o, Verovškova 55, 1000 Ljubljana.

Vsi udeleženci, ki pristopijo h komunikaciji, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo.

2. Namen komunikacije

Namen komunikacije je promocija blagovne znamke Donat Mg v HoReCa (hoteli, restavracije, kavarne) kanalih.

3. Trajanje komunikacije

Komunikacija traja od 13.11.2017 do 1.5.2018.

4. Sodelujoči in način sodelovanja

Udeleženci komunikacije so lahko vse osebe nad 16 let, ki so uporabniki mobilnih telefonov.

Udeleženec sodeluje v komunikaciji tako, da pošlje SMS z naslednjo vsebino: »7300 LET«, na telefonsko številko 6111. Po prvem koraku bo vsak udeleženec prejel povratno sporočilo, s povezavo do spletne strani donat.mg. S klikom na povezavo bo preusmerjen na spletno stran, kjer si bo lahko ogledal animacije/sporočila komunikacije.

Poslano in povratno sporočilo sta za udeleženca komunikacije brezplačna, Organizator pa ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki bi nastali kot posledica pristopa h komunikaciji, npr. uporaba mobilnih podatkov, ipd. Organizator si bo prizadeval čimprej odstraniti morebitne težave pri delovanju spletne strani. Za morebitno nedelovanje SMS dela komunikacije naj se udeleženec obrne na ponudnika storitve (2Mobile, d.o.o.).

5. Varovanje osebnih podatkov

Organizator tekom trajanja komunikacije ne bo zbiral ali obdeloval osebnih podatkov udeležencev. Prav tako ne bo osebnih podatkov zbiral ali obdeloval izvajalec SMS dela komunikacije.

6. Ostale določbe

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s komunikacijo in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse sodelujoče. V primeru kakršnegakoli spora, ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, prekinitev ali popolno zaustavitev komunikacije, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo udeležence Organizator obvestil z objavo na spletni strani https://donatmg.eu/sl/splošni_pogoji_sms.

Za vse morebitne spore iz naslova prijave, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 13.11.2017

Organizator:

Droga Kolinska, Živilska industrija d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.