Izvor in sestava naravne mineralne vode

Naravne mineralne vode, med katere spada naravna mineralna voda Donat Mg, so podzemne vode s posebnimi stalnimi kemijskimi in fizikalnimi lastnostmi.

Mineralna voda
Naravne mineralne vode zaradi njihovih lastnosti imenujemo tudi življenjski sok Zemlje.

Na poteh v zemeljski notranjosti voda intenzivno raztaplja kamnine zaradi svojih fizikalno-kemijskih lastnosti pod vplivom tlaka, temperature, plinov itd. Učinkovitost delovanja se zelo poveča s prisotnostjo ogljikovega dioksida.

Tako nastajajo vodne raztopine, ki se med seboj razlikujejo tako po količini kot raznovrstnosti raztopljenih mineralnih snovi. Raznovrstnost raztopljenih mineralnih snovi v naravnih mineralnih vodah je odvisna od podzemnega okolja, po katerem se voda pretaka, globine vodnih poti in časa zadrževanja vode v podzemnem prostoru.

Ogljikov dioksid Donat

Od 92 naravnih elementov se jih kot sestavina mineralnih vod pojavlja le četrtina.

Kationi: Na +, K +, Mg 2+, Ca 2+
Anioni: Cl -, HC0 3-, S0 42-
Spremljevalni elementi: Sr 2+, Fe 2+, Mn 2+, F -, J -, Br -, SiO 32- in kopica elementov v sledovih

Glede na vsebnost prevladujočih ionov jih lahko po določeni metodologiji razvrstimo v posamezne tipe.

Donat Mg je magnezijeva-natrijeva-hidrogenkarbonatna- sulfatna-kislica.

Čista voda

Neonesnaženost naravne mineralne vode

Za naravne mineralne vode je značilno, da higiensko in bakteriološko ustrezajo že pri viru. Čistost je posledica velikih globin, iz katerih naravne mineralne vode prihajajo.

Donat raziskave

Farmakološke, fiziološke in klinične raziskave

Naravna mineralna voda ima lahko prehranske in fiziološke učinke.

Po znanstveno priznanih metodah se raziščejo lastnosti naravne mineralne vode in njeni učinki na človekov organizem (nevtralizacija želodčne kisline, uravnavanje prebave, vpliv na ledvično funkcijo, ravnovesje mineralov ...).