Legenden om Pegasus

Det sägs att Pegasus, den grekiska mytologins bevingade hingst, färdades genom landet Slovenien och förundrades över omgivningens skönhet. När han skulle skåda landskapet närmare flög han för lågt och slog i sin hov i berget i närheten av dagens Rogaška Slatina. Detta ledde till att jordlagren började röra sig och en källa med naturligt mineralvatten sprang fram.

Den här legenden är början på berättelsen om Donat Mg - det hälsobringande mineralvattnet från Rogaška Slatina.

Pegaz Rogaška Slatina
Enligt legenden uppstod Rogaškas mineralvattenkälla när Pegasus rörde marken med sin hov och satte jordlagren i rörelse.
Zdravilna voda

Hälsokällornas begynnelse

Keltiska fynd och romerska mynt vittnar om att regionen hade „helande vatten“ redan under medeltid. Men det var den schweiziske alkemisten Leonhard Thurneysser som 1572 gjorde den första analysen av vattnet och det var början på den dokumenterade historien om Rogaškas mineralvatten. År 1680 beskrev dr. Paul Sorbait, hovläkare och professor vid Wiens medicinska fakultet, vattnet i sin bok Praxis Medicae, Det innebar att mineralvattnet fick en viktig betydelse vid medicinsk behandling. Både högt uppsatta stadsbor och kungligheter flockades vid hälsokällorna och rykten om det välgörande vattnet spred sig som en löpeld långt utanför det habsburgska kejsardömets gränser.

År 1685 ställdes det högre krav på en mer grundlig dokumentation av vattnets egenskaper. Därför skrev J.B. Gründel, en läkare från Maribor, en monografi med titeln Roitschocrene (Rogaška källa) där han utförligt beskrev hälsoeffekterna och de kemiska egenskaperna. Under 1700-talet var det världens tredje mest sålda vatten.

När efterfrågan på Rogaškas vatten ökade, var man tvungen att bygga en modernare brunnsanläggning. Fram till 1904 tappades vattnet manuellt, direkt ur källan, i flaskor som sedan bars till ett centrallager där de kontrollerades, korkades, märktes, packades i trälådor och slutligen lastades på hästvagnar.

Podzemno čudo

Donat – underjordiskt under

1907/1908 fattade Rogaška Slatina beslutet att det var nödvändigt att förbättra metoden för att hämta upp mineralvattnet. Det skedde under ledning av hydrogeologen J. Knett. Under arbetets gång överraskades Rogaška Slatina av en ny upptäckt: en ny källa med extremt hög nivå av magnesium började flöda fram från platsen för dagens kurortspark. Vattnet kallades Donat efter det närliggande berget Donačka gora.

Sanering av källorna

Efter andra världskriget genomförde Rogaška Slatina en grundlig sanering av den tekniska utrustningen vid källorna. Hydrogeologen Josip Bać presenterade ett djupborrningskoncept som snart visade sig vara en effektiv lösning. Åren 1952 till 1958 borrades 41 försökshål som tillsammans gav 60 kubikmeter vatten dagligen vilket var fem gånger mer än tidigare. Några år senare, 1967, pumpades det upp naturligt mineralvatten med hjälp av djupborrning vilket ytterligare höjde källornas kapacitet. Sedan dess Donat hämtats upp från nivåer ned till 606 meters djup.

På grund av Donats höga halt av magnesium lade man till ämnets kemiska beteckning – Mg. Det bekräftade vad vi redan visste: Rogaškas mineralvatten innehåller den högsta halten magnesium av alla naturliga mineralvatten.*

Sanacija vrelcev
Apolon Donat Mg

Apollo och Donat Mg

Apollo - skönheten och hälsans gud - är ännu idag symbolen för Donat Mg. Enligt legenden har Apollo Pegasus att tacka för det.

Hästen upptäckte först de välgörande effekterna av Rogaškas vatten och sedan överbevisades även Apollo. På grund av Rogaškas naturliga mineralvatten avstod Apollon från att dricka vattnet från det heliga berget Helikon och blev därigenom symbolen för Donat Mg.

* Verifierad jämförelsedata som täcker alla certifierade naturliga mineralvatten från EU.